Kalite Yönetimi

Onli Kablo’ da müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak ve hedeflenen kaliteye ulaşmak için,

-Tüm çalışanların aktif olarak katıldığı ve dengeli olarak paylaştığı sistem oluşturmak

-Dünya’da sektörümüz ile ilgili en son gelişme ve teknolojileri yakından izleyerek, Türkiye şartlarına adapte etmeyi ve müşterilerimizin istifadesine sunma görev bilinci ile sektörümüzün en iyisi olmak

-Tüm Onli Kablo çalışanlarının kalite hedeflerimiz doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmesi için mesleki ve kalite eğitimlerini sağlamakta ve bunun sürekliliğini sağlamak

-Üretimin tüm aşamalarında hatasız hizmet, üstün kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmak

-Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde karşılamak

-Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

-Tüm süreçlere müşteri odaklı şekilde yaklaşmak.